Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw (WWL) is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Gewassen en de agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding.

 

De WWL geeft een reproduceerbare inschatting van het effect, in termen van indirecte en directe effecten waarbij de directe effecten verder zijn uitgesplist naar aandeel in droogte- zuurstof- en/of zoutstress.

U kunt hieronder een keuze maken voor één van onze producten.


Laatste Nieuws

 • Webinar Waterwijzer Landbouw Nieuw! 19 maart 2024

  Op 9 april (12:00-13:00) wordt het eerste Webinar
  'WWL optimale gewas- en grondwaterkaarten'
  georganiseerd. U kunt zich aanmelden via de website van de STOWA .

 • Presentaties gebruikersmiddag online 17 november 2023

  De presentaties van de Gezamenlijke Gebruikersmiddag Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw van 2 november 2023 kunnen via deze link worden bekeken.

 • Gebruikersmiddag 2 november 2023

  Gezamenlijke Gebruikersmiddag Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw op 2 november 2023. Zie hier voor meer informatie.

 • Toepassing WWL in Vlaanderen 15 september 2023

  Waterwijzer Landbouw is toegepast in Vlaanderen. Zie hier voor meer informatie.

 • Validatierapport 21 juni 2023

  Het validatierapport is uit! U kunt het rapport hier downloaden.

 • Update SWAP-WOFOST 31 maart 2023
  In de zoektocht naar verbeterde modelprestaties voor bodemeenheden met zware tot zeer zware klei in het profiel zijn twee nieuwe modelconcepten geïmplementeerd:
  • Microscopische wateropnamemodellen als alternatief voor de klassieke macroscopische wateropname (Feddes)
  • Dynamische tijd-diepte variërende wortelverdeling
  Klik hier om het rapport te downloaden.

  Voordat we met deze concepten nieuwe WWL-metamodellen gaan afleiden willen we eerst nog onderzoeken hoe we microscopische wateropname kunnen combineren met simulatie van zuurstof- en/of zoutstress. Kun je niet wachten om toch alvast met de nieuwe concepten aan de slag te gaan, stuur dan een mail naar Waterwijzer Landbouw middels de Feedback knop.

 • Update WWL-regionaal 31 maart 2023
  • Controle op negatieve neerslag en neerslagduur (radar)
  • Zip-programma meegeleverd
 • Update WWL-pakketten 13 december 2022
  • Verbeterde installatieprocedure (zie R-install.pdf)
  • Nieuwe procedure voor parallel-rekenen met SWAP
 • Verslag gebruikersdag 2 juni 6 juli 2022

  Het verslag van de WWL-gebruikersdag van 2 juni 2022 is hier te downloaden.

 • Update WWL-regionaal 15 april 2022

  Het is nu ook mogelijk om de neerslag uit radarbeelden te ontlenen (*.asc of *.idf). De ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het kader van het project Grow with the Flow.

 • Wetenschappelijke Adviescommissie NHI/NWM beoordeelt Waterwijzer Landbouw 15 april 2022

  Het artikel in Stromingen is te vinden op de website van de NHV. Het advies zelf is te vinden op de website van NHI.

 • Stromingen artikel validatie WWL 15 april 2022

  Het artikel in Stromingen is te vinden op de website van de NHV. Dit artikel is gebaseerd op het STOWA-rapport van Mulder et al. (2021).

 • update WWL-regionaal 15 februari 2022

  Verbeterde ondersteuning multi-core-toepassingen.

 • update WWL-tabel beschikbaar 9 februari 2022

  Aan versie 4.0.4 van de WWL-tabel zijn zetmeelaardappelen toegevoegd.

 • Validatie 23 december 2021

  Notitie validatie WWL beschikbaar. Klik hier om de notitie te downloaden.

 • Nieuw WWL-rapport 14 december 2021

  Vergelijking van WWL-modelresultaten met Groenmonitor, GRAM en HELP. Klik hier om het rapport te downloaden.

 • WWL 3.0.0 is verschenen 24 september 2021

  Klik hier voor een toelichting.

 • Onderhoud website 25 juni 2021

  Wegens onderhoud zal deze website vrijdag 25 juni 2021 maximaal 60 minuten niet bereikbaar zijn.

 • Verslag gebruikersdag 3 juni 2021

  Het verslag van de laatste WWL-gebruikersdag kunt u hier downloaden.

 • Gebruikersdag 22 april 2021

  Zet het alvast in uw agenda: derde gebruikersdag Waterwijzer Landbouw op donderdag 22 april 2021.

  Aanmelden kan via de STOWA.

 • Nieuw rapport: 'Opties binnen Waterwijzer Landbouw in 2020: Van WWL-tabel versie 2.0.0 tot maatwerk met WWL-regionaal' 8 april 2021

  Op de STOWA-website is het rapport te vinden over de nieuwste versie van de WWL-tabel en de beschrijving van WWL-regionaal. Om te kunnen kiezen welke optie je het beste kan toepassen is in het rapport een tabel opgenomen met een samenvatting van de kenmerken, het toepassingsbereik en de benodigde invoergegevens van de WWL-producten.

 • Update WaterWijzer Landbouw 2.0 4 december 2020

  Bij WWL-regionaal is de vertaling naar euro’s verbeterd (dervingsfracties zijn niet veranderd). Tevens is het nu ook mogelijk om naast idf-formaat uitvoer te genereren in asc-formaat.

 • Update WaterWijzer Landbouw 2.0 3 juli 2020

  Bij WWL-regionaal worden nu ook kaartlagen weggeschreven van biomassa en euro's.

 • WaterWijzer Landbouw 2.0 15 juni 2020

  De verbeterde WWL versie 2.0.0 is beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.

 • WaterWijzer Landbouw 2.0 6 juni 2020

  De verbeterde WWL versie 2.0.0 is zo goed als klaar, maar we moeten nog enkele hobbels overwinnen om het via de website beschikbaar te maken. Uiterlijk 15 juni kan iedereen met de nieuwe versie aan de slag!

 • WaterWijzer Landbouw 2.0 30 maart 2020

  WaterWijzer Landbouw 2.0 komt er aan! Lees hier voor meer informatie.

 • Verslag gebruikersmiddag 3 maart 2020

  Donderdag 13 februari heeft de tweede gebruikersmiddag plaatsgevonden. Het verslag en de presentaties van de gebruikersmiddag staan op de STOWA-website.

 • Staringreeks 2018 17 februari 2020

  De waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland hebben een update gekregen. Klik hier voor meer informatie.

  Het is de bedoeling om met deze nieuwe data en de geactualiseerde bodemkaart ook een nieuwe BOdemFysische EenhedenKaart (BOFEK) af te leiden.
 • Gebruikersmiddag 13 februari 2020

  Voor in de agenda's: op donderdag 13 februari organiseren we weer een gebruikersmiddag. Ditmaal zal het in Amersfoort zijn bij Seats2meet vanaf 13.00 uur. Klik hier voor meer informatie.

Toepasbaarheid

Met de release van Waterwijzer Landbouw in september 2021 wordt de toepasbaarheid verder vergroot. Met de nieuwe WWL-metarelaties (versie 3.0.0) wordt aangesloten op de vernieuwde bodemfysische eenhedenkaart: BOFEK2020. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de wortelzone.

Lees verder...


Webversie

Wilt u kennismaken met onze tool? Wilt u zelf zien hoe opbrengstderving afhangt van verschillende omgevingsfactoren? Probeer dan onze interactieve online versie door te klikken op de figuur.


WWL-tabel

Wilt u snel inzicht in de opbrengstderving voor een groot aantal gewassen onder uiteenlopende klimatologische, bodemkundige, hydrologische omstandigheden? Gebruik dan onze tool 'WWL-tabel'.

WWL-tabel is bruikbaar voor ruimtelijke analyses en gebaseerd op een metamodel dat tot stand is gekomen na miljoenen runs met SWAP-WOFOST. Grondwaterstanden kunnen via de WWL-tabel direct vertaald worden naar opbrengstderving. De WWL-tabel geeft zowel langjarig gemiddelde opbrengstdervingen voor verschillende gewassen, als resultaten voor een specifiek jaar, bijvoorbeeld een droog of een nat jaar.

Voordat u aan de gang gaat met de WWL-tabel raden we aan om de bijgevoegde documentatie goed te lezen en ook te kijken naar de FAQs en de waarschuwingen op deze website.

De WWL-tabel kan hier worden gedownload.

De WWL-resultaten zijn beschikbaar voor een groot aantal gewasgroepen. Deze gewasgroepen kunnen worden vertaald naar het landgebruik volgens de BasisRegistratie Percelen (BRP 2017) , het Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN7) en het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) . Zie ook de bijbehorende toelichting.


WWL-regionaal

Geeft WWL-tabel u onvoldoende detail? Wilt u modeluitvoer op dagbasis? Kies dan voor onze tool 'WWL-regionaal'. Klik op de figuur om de tool te downloaden en hier voor de gebruikershandleiding.

Maatwerk op het niveau van stroomgebieden is mogelijk met 'WWL-regionaal'. Hierbij wordt informatie gebruikt over het landgebruik, bodemtype en een gedetailleerd grondwaterstandsverloop. Hiermee is het mogelijk om aan te sluiten op informatie afkomstig van regionale hydrologische modelberekeningen (zoals bijvoorbeeld 14-daagse grondwaterstandsgegevens). Doordat het modelinstrumentarium modeluitvoer op dagbasis levert is het mogelijk om het grondwaterstandsverloop en/of de vochtcondities te toetsen aan metingen die zijn gedaan in het veld. Daarnaast is het mogelijk om analyses te doen binnen het groeiseizoen. Hiermee kan bijvoorbeeld worden gekeken naar het effect van een korte periode met extreme neerslag of een langdurige droge periode op de gewasontwikkeling.


WWL-Maatwerk

Heeft u een specifieke situatie waarvoor u zelf detailberekeningen wilt uitvoeren? Gebruik dan onze maatwerktool. Deze tool maakt invoerbestanden aan voor SWAP-WOFOST en rekent die desgewenst ook door. Klik op de figuur om de tool te downloaden, en hier voor de gebruikershandleiding.

Met de beschikbaar gestelde simulatiemodellen SWAP-WOFOST kunt u zelf specifieke situaties (zowel in ruimte als in tijd) doorrekenen. Bijvoorbeeld als u het effect van bepaalde extreme weersomstandigheden op de opbrengst van een specifiek gewas gedetailleerd wilt analyseren. Om maatwerkberekeningen met SWAP-WOFOST te kunnen uitvoeren bieden wij WWL-maatwerk aan. Klik op het logo linksboven om WWL-maatwerk te downloaden.