Waterwijzer Landbouw 2.0

maart 2020

Tijdens de gebruikersdag over Waterwijzer Landbouw op 13 februari jongstleden is uitgebreid gesproken over de verbetermogelijkheden voor de WWL-tabel. Tevens is de wens geuit om deze verbeteringen voor de WWL-tabel zo snel mogelijk beschikbaar te hebben voor alle gebruikers. In overleg met de begeleidingscommissie voor Beheer en Onderhoud van Waterwijzer Landbouw is besloten om zo snel mogelijk een WWL-tabel versie 2.0 op te leveren voor de meest gebruikte varianten. Dat betekent dat er eind april of begin mei een WWL-tabel 2.0 kan zijn voor de 10 meest voorkomende gewassen, voor het huidige klimaat en alleen voor droogte- en natschade. De 10 meest voorkomende gewassen zijn: gemaaid grasland, beweid grasland, snijmaïs, wintertarwe, consumptie-/zetmeelaardappelen, suikerbieten, zaai-uien, tulp, fruitbomen en boomkwekerijen. Ook zal er een toelichting worden geschreven over de belangrijkste veranderingen ten opzichte van WWL-tabel 1.0. Zodra dit beschikbaar komt op de website zullen we alle geregistreerde gebruikers en de bezoekers van de gebruikersdag hierover informeren. Een uitgebreide toelichting en handleiding volgt later. De WWL-tabel 1.0 blijft daarnaast beschikbaar om reproduceerbaarheid te garanderen.
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Zie het menu bovenaan de WaterWijzer Landbouw home page.