Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw (WWL) is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Gewassen en de agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding.

 

De WWL geeft een reproduceerbare inschatting van het effect, in termen van indirecte en directe effecten waarbij de directe effecten verder zijn uitgesplist naar aandeel in droogte- zuurstof- en/of zoutstress.

U kunt hieronder een keuze maken voor één van onze producten.


Laatste Nieuws

 • 11 november 2019

  Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Zie het menu bovenaan deze pagina.

 • WaterWijzer Landbouw 2.0 Nieuw! 30 maart 2020

  WaterWijzer Landbouw 2.0 komt er aan! Lees hier voor meer informatie.

 • Verslag gebruikersmiddag Nieuw! 3 maart 2020

  Donderdag 13 februari heeft de tweede gebruikersmiddag plaatsgevonden. Het verslag en de presentaties van de gebruikersmiddag staan op de STOWA-website.

 • Staringreeks 2018 17 februari 2020

  De waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland hebben een update gekregen. Klik hier voor meer informatie.

  Het is de bedoeling om met deze nieuwe data en de geactualiseerde bodemkaart ook een nieuwe BOdemFysische EenhedenKaart (BOFEK) af te leiden.
 • Gebruikersmiddag 13 februari 2020

  Voor in de agenda's: op donderdag 13 februari organiseren we weer een gebruikersmiddag. Ditmaal zal het in Amersfoort zijn bij Seats2meet vanaf 13.00 uur. Klik hier voor meer informatie.

 • Update WWL-tabel Nieuw! 11 november 2019

  Nieuw in deze release:

  • controle op omgekeerde peilen (ghg < glg);
  • versnelling bij inlezen van rasterbestanden;
  • waarschuwing bij beregening verbeterd;
  • mogelijkheid om via een proxyserver te werken

 • Upgrade maatwerktool 21 oktober 2019

  Onze maatwerktool is uitgebreid.

  Ga naar maatwerk voor meer informatie.

 • Nieuwe versie desktopversie (3.0.0) 21 oktober 2019

  Resultaten kunnen anders worden in situaties met zeer weinig dynamiek in het grondwaterstandsverloop.

  Ga naar de desktopversie voor meer informatie.

 • Update swaprunR (1.1.2) 19 augustus 2019

  Update die aansluit bij R versie 3.6.0 (en hoger). Deze versie levert dezelfde resultaten als de vorige versie.

  Ga naar maatwerk voor meer informatie.

 • Nieuwe versie desktopversie (2.0.2) 5 april 2019

  Deze versie kan ook versie 1.1.0 van de WWL-database bevragen.

  Ga naar de desktopversie voor meer informatie.

 • WWL versie 1.1.0 5 april 2019

  Deze versie bevat een update van de zoutberekeningen voor tulp en lelie. De resultaten van de overige gewassen zijn ongewijzigd.

 • Koppeltabellen landgebruik 22 maart 2019

  Er zijn koppeltabellen beschikbaar om de gewasgroepen van WWL te koppelen aan de BasisRegistratie Percelen (BRP 2017), het Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN7) of het Landelijk Hydrologisch Model (LHM)

  Ga naar de desktopversie voor meer informatie.

 • Probleem desktopversie Belangrijk! 12 maart 2019

  De destopversie (versie 2.0.1) kan de volgende foutmelding geven:

  recursive indexing failed at level 2

  Hier is inmiddels een oplossing voor gevonden. Een update van de tool komt volgende week beschikbaar.

 • Update desktopversie 5 maart 2019

  Versie 2.0.1 is uit!

  In deze versie is een fout in de rastermodule gecorrigeerd. De vorige versie van de tool stopte met de foutmelding:

  object 'Raster' not found

  Klik hier voor de update.

 • Update desktopversie 20 februari 2019

  Versie 2.0.0 is uit!

  De vorige versies van onze tool komen hiermee te vervallen! U wordt vriendelijk verzocht om versie 2.0.0 te gebruiken.

  Wijzigingen:
  • onderwaterdrainage toegevoegd (veenweidegebieden);
  • gegevens opgeslagen in hogere resolutie!

  Klik hier voor meer informatie!

 • Update desktopversie 18 januari 2019

  Versie 1.1.1 is vandaag verschenen. Wijzigingen:

  • Betere afhandeling van fouten;
  • Draait nu ook op Linux;
  • Te benaderen vanuit R (t.b.v. gevoeligheidsanalyses e.d.).

  NB: Ten opzichte van versie 1.1.0 veranderen de resultaten niet!

  Kijk hier voor meer informatie!

 • Gebruikersmiddag 7 februari Actueel! 8 januari 2019

  Donderdag 7 februari 2019 is de Waterwijzer Landbouw Gebruikersmiddag. Zie de STOWA website voor meer informatie.

 • Update desktopversie 11 december 2018

  Versie 1.1.0 is vandaag verschenen. Gewasschades worden nu geïnterpoleerd voor fijnmaziger resultaten. Kijk hier voor meer informatie!

 • Update desktopversie 9 november 2018

  Aan deze versie is beregening van bloembollen (tulp en lelie) toegevoegd. Bloembollen zonder beregening zaten al in de tool. Kijk hier voor meer informatie!

 • Beregening bloemenbollen 9 november 2018

  De Rekenresultaten voor bloembollen (tulp en lelie) waarbij beregend wordt met verschillende zoutconcentraties zijn beschikbaar.

 • Update desktopversie WWL-tool beschikbaar 22 oktober 2018

  De nieuwe desktopversie van de WWL-tool vervangt daarmee de vorige versie. De resultaten zijn identiek, maar de rekensnelheid is fors hoger. Kijk hier voor meer informatie!

 • Waterwijzer Landbouw staat online! 15 oktober 2018

  Vanaf vandaag zijn de Waterwijzers Landbouw en Natuur beschikbaar voor gebruik!

Toepasbaarheid

In verschillende pilotstudies en regionale toepassingen met de Waterwijzer Landbouw tools zijn gebruikers en het ontwikkelteam gestuit op onverwachte resultaten voor met name de berekende droogteschade. Dit werd ook besproken op de eerste gebruikersdag Waterwijzer Landbouw in februari 2019. Het betreft zowel zandgronden waar de droogteschade voor sommige bodemtypes aantoonbaar wordt onderschat als kleigronden waar droogteschade voor de landbouw wordt overschat. Wat is daarvan de oorzaak?

Lees verder...


Webversie

Wilt u kennismaken met onze tool? Wilt u zelf zien hoe opbrengstderving afhangt van verschillende omgevingsfactoren? Probeer dan onze interactieve online versie door te klikken op de figuur.


Desktopversie

Wilt u opbrengstderving doorrekenen voor een (beheers)gebied? Wilt u ook gewasopbrengsten zien? Gebruik dan onze desktopversie! Klik op de figuur om de desktopversie te downloaden.

De desktopversie van de WWL-tabel is bruikbaar voor ruimtelijke analyses en gebaseerd op een metamodel dat tot stand is gekomen na miljoenen runs met SWAP-WOFOST. Grondwaterstanden kunnen via de WWL-tabel direct vertaald worden naar opbrengstderving. De WWL-tabel geeft zowel langjarig gemiddelde opbrengstdervingen voor verschillende gewassen, als resultaten voor een specifiek jaar, bijvoorbeeld een droog of een nat jaar.

Voordat u aan de gang gaat met de WWL-tabel raden we aan om de bijgevoegde documentatie goed te lezen en ook te kijken naar de FAQs en de waarschuwingen op deze website.

De WWL-resultaten zijn beschikbaar voor een groot aantal gewasgroepen. Deze gewasgroepen kunnen worden vertaald naar het landgebruik volgens de BasisRegistratie Percelen (BRP 2017) , het Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN7) en het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) . Zie ook de bijbehorende toelichting.


Maatwerk

Heeft u een specifieke situatie waarvoor u zelf detailberekeningen wilt uitvoeren? Gebruik dan onze maatwerktool. Deze tool maakt invoerbestanden aan voor SWAP-WOFOST en rekent die desgewenst ook door. Klik op de figuur om de tool te downloaden, en hier voor de gebruikershandleiding.

Met de beschikbaar gestelde simulatiemodellen SWAP-WOFOST kunt u zelf specifieke situaties (zowel in ruimte als in tijd) doorrekenen. Bijvoorbeeld als u het effect van bepaalde extreme weersomstandigheden op de opbrengst van een specifiek gewas gedetailleerd wil analyseren. Om maatwerkberekeningen met SWAP-WOFOST te kunnen uitvoeren bieden wij WWL-maatwerk aan. Klik op het logo rechtsboven om WWL-maatwerk te downloaden.