Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw (WWL) is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Gewassen en de agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding.

 

De WWL geeft een reproduceerbare inschatting van het effect, in termen van indirecte en directe effecten waarbij de directe effecten verder zijn uitgesplist naar aandeel in droogte- zuurstof- en/of zoutstress.

U kunt hieronder een keuze maken voor één van onze producten.


Laatste Nieuws

 • Update desktopversie Nieuw! 20 februari 2019

  Versie 2.0.0 is uit!

  De vorige versies van onze tool komen hiermee te vervallen! U wordt vriendelijk verzocht om versie 2.0.0 te gebruiken.

  Wijzigingen:
  • onderwaterdrainage toegevoegd (veenweidegebieden);
  • gegevens opgeslagen in hogere resolutie!

  Klik hier voor meer informatie!

 • Update desktopversie Nieuw! 18 januari 2019

  Versie 1.1.1 is vandaag verschenen. Wijzigingen:

  • Betere afhandeling van fouten;
  • Draait nu ook op Linux;
  • Te benaderen vanuit R (t.b.v. gevoeligheidsanalyses e.d.).

  NB: Ten opzichte van versie 1.1.0 veranderen de resultaten niet!

  Kijk hier voor meer informatie!

 • Gebruikersmiddag 7 februari Actueel! 8 januari 2019

  Donderdag 7 februari 2019 is de Waterwijzer Landbouw Gebruikersmiddag. Zie de STOWA website voor meer informatie.

 • Update desktopversie 11 december 2018

  Versie 1.1.0 is vandaag verschenen. Gewasschades worden nu geïnterpoleerd voor fijnmaziger resultaten. Kijk hier voor meer informatie!

 • Update desktopversie 9 november 2018

  Aan deze versie is beregening van bloembollen (tulp en lelie) toegevoegd. Bloembollen zonder beregening zaten al in de tool. Kijk hier voor meer informatie!

 • Beregening bloemenbollen 9 november 2018

  De Rekenresultaten voor bloembollen (tulp en lelie) waarbij beregend wordt met verschillende zoutconcentraties zijn beschikbaar.

 • Update desktopversie WWL-tool beschikbaar 22 oktober 2018

  De nieuwe desktopversie van de WWL-tool vervangt daarmee de vorige versie. De resultaten zijn identiek, maar de rekensnelheid is fors hoger. Kijk hier voor meer informatie!

 • Waterwijzer Landbouw staat online! 15 oktober 2018

  Vanaf vandaag zijn de Waterwijzers Landbouw en Natuur beschikbaar voor gebruik!

Deel uw bevindingen

De WWL-tools zijn gebaseerd op miljoenen modelruns en zodoende hebben we niet alle resultaten kunnen controleren op plausibiliteit. Graag vernemen we uw bevindingen, zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren of andere gebruikers kunnen attenderen op vreemde resultaten. Gebruik hiervoor de rode feedback knop aan de rechterkant van het scherm.

Webversie

Wilt u kennismaken met onze tool? Wilt u zelf zien hoe opbrengstderving afhangt van verschillende omgevingsfactoren? Probeer dan onze interactieve online versie door te klikken op de figuur.


Desktopversie

Wilt u opbrengstderving doorrekenen voor een (beheers)gebied? Wilt u ook gewasopbrengsten zien? Gebruik dan onze desktopversie! Klik op de figuur om de desktopversie te downloaden.

De desktopversie van de WWL-tabel is bruikbaar voor ruimtelijke analyses en gebaseerd op een metamodel dat tot stand is gekomen na miljoenen runs met SWAP-WOFOST. Grondwaterstanden kunnen via de WWL-tabel direct vertaald worden naar opbrengstderving. De WWL-tabel geeft zowel langjarig gemiddelde opbrengstdervingen voor verschillende gewassen, als resultaten voor een specifiek jaar, bijvoorbeeld een droog of een nat jaar.

Voordat u aan de gang gaat met de WWL-tabel raden we aan om de bijgevoegde documentatie goed te lezen en ook te kijken naar de FAQs en de waarschuwingen op deze website.


Maatwerk

Heeft u een specifieke situatie waarvoor u zelf detailberekeningen wilt uitvoeren? Gebruik dan onze maatwerktool 'swaprunR'. Deze tool maakt invoerbestanden aan voor SWAP-WOFOST en rekent die desgewenst ook door. Klik op de figuur om de tool te downloaden, of hier voor de gebruikershandleiding.

Met de beschikbaar gestelde simulatiemodellen SWAP-WOFOST kunt u zelf specifieke situaties (zowel in ruimte als in tijd) doorrekenen. Bijvoorbeeld als u het effect van bepaalde extreme weersomstandigheden op de opbrengst van een specifiek gewas gedetailleerd wil analyseren. Om maatwerkberekeningen met SWAP-WOFOST te kunnen uitvoeren bieden wij swaprunR aan.