Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw (WWL) is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Gewassen en de agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding.

 

De WWL geeft een reproduceerbare inschatting van het effect, in termen van indirecte en directe effecten waarbij de directe effecten verder zijn uitgesplist naar aandeel in droogte- zuurstof- en/of zoutstress.

U kunt hieronder een keuze maken voor één van onze producten.


Nieuws

Website Waterwijzer Landbouw staat online! (2018-10-15) nieuw

Verwacht

Desktopversie tool (2018-10-15) nieuw

Aanvullende berekeningen zoutschade (okt.2018) nieuw

Deel uw bevindingen

De WWL-tools zijn gebaseerd op miljoenen modelruns en zodoende hebben we niet alle resultaten kunnen controleren op plausibiliteit. Graag vernemen we uw bevindingen, zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren of andere gebruikers kunnen attenderen op vreemde resultaten.

Webversie

Wilt u kennis maken met onze tool? Wilt u zelf zien hoe opbrengstderving afhangt van verschillende omgevingsfactoren? Probeer dan onze interactieve online versie door te klikken op de figuur.


Desktopversie

Wilt u obrengstderving doorrekenen voor een (beheers)gebied? Wilt u ook gewasopbrengsten zien? Gebruik dan onze desktopversie! Klik op de figuur voor meer informatie.


Maatwerk

Heeft u een specifieke situatie waarvoor u zelf detailberekeningen wilt uitvoeren? Gebruik dan onze maatwerktool 'swaprunR'. Deze tool maakt invoerbestanden aan voor SWAP en rekent die desgewenst ook door. Klik op de figuur om de tool te downloaden, of hier voor de gebruikershandleiding.